Contact

Circuscentrum promoot circus in Vlaanderen

Om de hele sector te verbinden, te stimuleren en te ondersteunen, werd in 2008 Circuscentrum opgericht. Sinds 2021 heeft dit steunpunt praktijkondersteuning, praktijkontwikkeling, beeldvorming en promotie als kerntaken. Onder meer via advies op maat, overlegmomenten, vormingen en bijscholingen, internationale aanwezigheid en publicaties zoals het driemaandelijkse Circusmagazine, zorgt Circuscentrum voor een stevig fundament waarop de sector kan blijven (ver-)bouwen. Vanuit zijn rol als steunpunt, ontwikkelde Circuscentrum deze drietalige website die actief zal ingezet worden om het Vlaamse circus te promoten in binnen- en buitenland.