Focus France meets Focus UK

Het jaar 2023 is een jaar boordevol internationale kansen voor het Vlaamse circus. In maart trokken we zowel naar Frankrijk als naar het Verenigd Koninkrijk, waar we artiesten de kans gaven om hun projecten te presenteren en waar we de internationale banden aanhaalden tijdens professionele programma's.

Amoukanama
Glorious Bodies
be flat

Artiesten die op SPRING presenteerden:

Artiesten die in Jacksons Lane in Londen presenteerden:

Professioneel programma Londen

In 2023 coördineert Circuscentrum het project 'Circusconnecties tussen Vlaanderen en het Verenigd Koninkrijk - naar een nieuw normaal' gefinancierd door VLAIO. Het project richt zich op het verbinden van professionals uit het Verenigd Koninkrijk en Vlaanderen met het oog op samenwerkingsmogelijkheden en kansen op lange termijn.

Als steunpunt wil Circuscentrum inspelen op de uitdagingen waar de circussector na de Brexit voor staat door actief uitwisseling, kennisopbouw en promotie te faciliteren. Vijftien circusprofessionals uit Vlaanderen gaan met ons mee op een verkenningstocht door het Verenigd Koninkrijk. Via bezoeken en relevante discussies willen we een beeld krijgen van de stand van zaken aan weerszijden van het kanaal, alsook een beter inzicht in hoe we de komende jaren kunnen (blijven) samenwerken. Zowel Brexit als de coronapandemie zorgden ervoor dat het de afgelopen jaren moeilijk werd om aansluiting te vinden. Nu hebben we echter met heel wat collega's in het VK de draad weer opgepikt en merken we een oprecht verlangen en interesse om samen te werken. Hoewel de Vlaamse en Britse context op een aantal punten verschillen, is één ding zeker: we kunnen veel van elkaar leren. 

Professioneel programma SPRING festival (FR)

In kader van het Focus Frankrijk legden we een Vlaamse focus op het professioneel programma van SPRING festival in Normandië. We boden een bredere kijk op wat er gebeurt in het Vlaamse circusveld en we gaven een voorproefje van de resultaten van het onderzoek over circusloopbanen in Vlaanderen.

Herontdek Focus France meets Focus UK