Vlaamse en Baskische gezelschappen nemen deel aan Binded Bodies residentieprogramma

In BINDED BODIES bundelen 6 partners uit Vlaanderen en Baskenland hun krachten om professionele banden tussen beide regio’s tot stand te brengen. Het internationale samenwerkingsproject steunt op drie pijlers:  

 1. het ondersteunen van creatie in een andere regio 
 2. het faciliteren van mogelijke synergiën en  
 3. het uitwisselen van kennis 

Heel concreet bestaat het project uit 3 fases: 

 • WELKOM: Op CIRKL festival gaven Artekale en Zirkozaurre inzicht in het Baskische circus- en straatkunsten landschap aan de aanwezige professionals en circusartiesten. Twee weken later waren Circuscentrum en Circ’uit te gast op Umore Azoka, het grootste straatkunstenfestival in Baskenland om het Vlaamse ecosysteem toe te lichten. Circ’uit stelde het netwerk voor outdoor circus in België voor. Op beide festivals werd ook de oproep voor het residentieprogramma Binded Bodies gelanceerd. De residenties in het kader van het Binded Bodies-project zijn gericht op niet-tekstuele voorstellingen, op artistieke praktijken waarin het lichaam centraal staat, op artistieke praktijken die affiniteit hebben met straatkunsten en/of circuskunsten 

 • STEUN/EUSKARRI: Samen met Zirkozaurre en Korrala aan Baskische zijde en Cirklabo en Ell Circo D’ell Fuego aan Vlaamse zijde, zet het partnerschap een regio en grensverleggende residentie-uitwisseling op die ruimte biedt aan vier Vlaamse en Baskische gezelschappen om  te werken en te creëren in een nieuwe regio en tegelijkertijd een nieuw professioneel netwerk op te bouwen. Op 1 juni kwam de Binded Bodies selectiecommissie gevormd door de Vlaamse en Baskische jury samen en selecteerde het vier projecten voor deelname aan STEUN/EUSKARRI. In totaal werden 11 projectvoorstellen ingediend: 6 uit Baskenland en 5 uit Vlaanderen/Brussel. De projecten werden geëvalueerd rekening houdend met het feit dat tekst niet centraal staat in het project, dat de artistieke praktijk gebaseerd is op het lichaam, en dat het project affiniteit heeft met straat- of circuskunsten. De commissie hield rekening met de aansluiting van het projectvoorstel  bij de ontvangende residentieruimtes en of de uitwisseling de netwerk- en spreidingsmogelijkheden voor de kunstenaars ten goede zou komen. Volgende gezelschappen werden geselecteerd en zullen in het najaar 2023 deelnemen aan het residentieprogramma: 

  • ALICIA RECHAC met de creatie LAST TRIGGER is te gast bij ELL CIRCO D'ELL FUEGO van 29 oktober tot 2 november 2023 
  • XANDRA GUTIERREZ ARTECHE van het gezelschap NiMú met de creatie PAUSA is te gast bij CIRKLABO van 10 tot 17 november 2023 
  • SVEN VERELST van het gezelschap Sfenson met de creatie OPEN MIKE is te gast bij KORRALA SORMEN GUNEA van 15 tot 22 december 2023
  • JAKOBE GEENS van het gezelschap Gedachtegang, met de creatie ORGANIEK MECHANIEK is te gast bij ZIRKOZAURRE (data te bevestigen) 
 • JOBSHADOWING:  de laatste fase van het project volgt vanaf oktober 2023. In deze fase kan een geselecteerde deelnemer van elke regio een structuur van de naburige partner bezoeken om gedurende een week lang samen te werken, te leren en te delen. Stay tuned! 

Het project is opgezet in het kader van de culturele samenwerking tussen Vlaanderen en Baskenland en wordt uitgevoerd met de steun van de Vlaamse regering en de Baskische regering. Artekale en Circuscentrum zetten als sectororganisatie in elke regio in op de promotie en verspreiding van de oproep.