Plateau flamand 2022-2023

Plateau flamand is een initiatief dat Vlaamse circusgezelschappen een podium en speelkansen in Frankrijk biedt. Het initiatief maakt deel uit van het project Focus France, dat gesubsidieerd wordt door de Vlaamse overheid en als doel heeft het Vlaamse circus in Frankrijk te promoten.

Plateau flamand is het tweede initiatief binnen het project Focus Frankrijk. Het bouwt verder aan de zichtbaarheid en de aanwezigheid van Vlaams circustalent in Frankrijk in 2022 en 2023. Circuscentrum Vlaanderen bundelt hiervoor de krachten met de pôles cirque en CNAREP's in een aantal Franse regio’s en bouwt zo samenwerkingen uit met verschillende speelplekken en gerenommeerde festivals. 

Het programma:

- 26 november: de aftrap van Plateau flamand werd gegeven in het Cirque-Théâtre d'Elbeuf met Not Standing/Alexander Vantournhout, die Through the Grapevine presenteert in aanwezigheid van een delegatie van Vlaamse en Franse circusprofessionals. Cirque-Théâtre d'Elbeuf, dat deel uitmaakt van Platforme 2 pôles cirque in Normandië, is een plek voor zowel spreiding als ondersteuning van creaties en artistieke vorming met een internationale dimensie. 

- Maart 2023, SPRING festival: een festival gewijd aan nieuwe circusvormen, georganiseerd door Platforme 2 pôles cirque (La Brèche à Cherbourg en Cirque-Théâtre d'Elbeuf). De samenwerking tussen dit platform en Circuscentrum maakt het mogelijk om de Plateau flamand te integreren in de programmering van het festival, met verschillende voorstellingen van Circus Katoen, Sinking Sideways en Collectif Malunés/MOVEDBYMATTER. Het festivalprogramma, waarin Vlaams circustalent centraal staat, werd op 12 december 2022 aan de Franse nationale pers voorgesteld bij de Vlaamse delegatie in Parijs.

- Maart 2023, Le Prato (Pôle National Cirque - Lille): een 'double bill' met Circus Katoen en Post Uit Hessdalen. Le Prato besteedt speciale aandacht aan opkomende kunstenaars en de verbinding met de bewoners van de wijk en de regio.

Tot eind 2023 biedt de Plateau flamand Vlaamse circusgezelschappen de mogelijkheid om het Franse podium op te treden. Bekijk de agenda voor een overzicht van de activiteiten.

Focus  Frankrijk 

De Focus Circus Frankrijk is een initiatief binnen het internationaal cultuurbeleid van Vlaanderen. In 2020 nam minister-president Jan Jambon de beslissing om in te zetten op de internationalisering van de circuskunsten uit Vlaanderen, met een geografische focus op Frankrijk voor de periode 2021-2023. Frankrijk is hét gidsland in Europa op het gebied van hedendaags circus en de belangrijkste markt qua speelkansen voor Vlaamse circusgezelschappen. Circuscentrum Vlaanderen coördineert het project en tekent in samenspraak met een aantal sectorspelers het programma uit in nauw overleg met het departement Cultuur, Jeugd en Media. In de uitrol van dit meerjarige project worden er initiatieven opgezet met een focus op kennisuitwisseling, spreiding van Vlaamse circusvoorstellingen en het vergroten van zichtbaarheid in het Franse, culturele netwerk. Op lange termijn draagt het project bij tot de professionalisering van de Vlaamse circussector en een verhoging van de internationale zichtbaarheid. Om dit te bereiken worden er samenwerkingen aangegaan met belangrijke spelers in de Franse circussector en wordt er gezocht naar manieren om deze samenwerkingen te verduurzamen na afloop van het project. Circuscentrum Vlaanderen werkt hiervoor samen met een aantal belangrijke organisaties in het Franse circusveld: de nationale centra voor circuskunsten, les Pôles Cirques Nationaux (PCN) enerzijds en de nationale centra voor kunst en openbare ruimte  Centres Nationaux des Arts de la Rue et l’Espace Public (CNAREP) anderzijds. In samenwerking met deze partners worden in een aantal regio’s initiatieven opgezet. 

La Cour des Belges

Het eerste initiatief van het project Focus Frankrijk werd gelanceerd op het straattheaterfestival Chalon dans la rue in juli 2022. Dit jaarlijkse festival vindt plaats in en rond Chalon-sur-Saône en is uitgegroeid tot een van de belangrijkste ontmoetingen rond kunsten in de openbare ruimte in Frankrijk. Gedurende vijf dagen worden er telkens een 160-tal gezelschappen geprogrammeerd. De organisatie van het festival is in handen van L’Abbatoir, een van de 12 Franse nationale circuscentra voor kunst en openbare ruimte. Het is de plaats bij uitstek voor circusgezelschappen om voorstellingen onder de aandacht van programmatoren te brengen. Een aantal Belgische circusgezelschappen organiseerde zich als collectief voor het inrichten van een Belgisch plein op het festival, ‘La Cour des Belges’. Tijdens het festival konden bezoekers - waaronder ook talrijke Franse en buitenlandse programmatoren - twaalf circusgezelschappen ontdekken op het Belgisch plein dat volledig werd opgebouwd en ingericht door de gezelschappen zelf. La Cour des Belges werd mee ondersteund door Circuscentrum in kader van het project Focus Frankrijk. Meer info en een terugblik vind je hier