Plateau flamand 2022-2023

Met het initiatief 'Plateau flamand' krijgen Vlaamse circusgezelschappen een podium in Frankrijk. Dat kadert in 'Focus Frankrijk', een project gesubsidieerd door de Vlaamse overheid om circus uit Vlaanderen in Frankrijk te promoten.

Plateau flamand bouwt als tweede initiatief binnen het project Focus Frankrijk (meer over het project onderaan deze pagina) verder aan de zichtbaarheid en aanwezigheid van Vlaams circustalent in Frankrijk in de loop van 2022 en 2023. Circuscentrum Vlaanderen bundelt hiervoor de krachten met de pôles cirque en CNAREPs in een aantal Franse regio’s en bouwt hiermee samenwerkingen uit met verschillende speelplekken en gerenommeerde festivals. 

Het programma:

  • 26 november: Het startschot voor Plateau Flamand wordt gegeven in Cirque-Théâtre d’ Elbeuf met Not Standing/Alexander Vantournhout die Through the Grapevine brengen in aanwezigheid van een delegatie van Vlaamse en Franse circusprofessionals. Cirque-Théâtre d’Elbeuf maakt deel uit van La Platforme 2 pôles cirque in Normandië en is een plek voor zowel spreiding als ondersteuning van creaties en artistieke vorming met een internationale dimensie. 
  • Maart 2023, Festival SPRING: Dit festival voor nieuwe circusvormen wordt georganiseerd door La Platforme 2 pôles cirque in Normandië (La Brèche à Cherbourg en Cirque-Théâtre d’Elbeuf). In samenwerking met dit platform brengt Circuscentrum een Plateau flamand op de festivalprogrammatie met verschillende voorstellingen van Circus Katoen, Sinking Sideways en Collectif Malunés/MOVEDBYMATTER. Het festivalprogramma met speciale focus op Vlaams circustalent wordt op 12 december bij de Vlaamse Vertegenwoordiging in Parijs voorgesteld aan de Franse nationale pers. 
  • Maart 2023, Le Prato (Pôle National Cirque-Lille): een double bill met Circus Katoen en Post Uit Hessdalen. Le Prato heeft bijzondere aandacht voor opkomende artiesten en verbinding met de inwoners van de buurt en regio. 

Dankzij de Plateau flamand krijgen Vlaamse circusgezelschappen nog tot eind 2023 de kans om zich te tonen in het Franse speelveld. Raadpleeg de agenda voor een overzicht van de activiteiten. 

Focus Frankrijk

Focus Frankrijk is een initiatief binnen het internationaal cultuurbeleid van Vlaanderen. In 2020 nam minister-president Jan Jambon de beslissing om in te zetten op de internationalisering van circuskunsten in Vlaanderen, met een geografische focus op Frankrijk voor de periode 2021-2023. Frankrijk is hét gidsland in Europa op het gebied van hedendaags circus en de belangrijkste markt qua speelkansen voor Vlaamse circusgezelschappen. Circuscentrum Vlaanderen coördineert het project en tekent in samenspraak met een aantal sectorspeler het programma uit in nauw overleg met het departement Cultuur, Jeugd en Media. In de uitrol van dit meerjarige project worden er initiatieven opgezet met een focus op kennisuitwisseling, spreiding van Vlaamse circusvoorstellingen en het vergroten van zichtbaarheid in het Franse culturele netwerk. Op lange termijn draagt het project bij tot de professionalisering van de Vlaamse circussector en een verhoging van de internationale zichtbaarheid. Om dit te bereiken worden er samenwerkingen aangegaan met belangrijke spelers in de Franse circussector en wordt er gezocht naar manieren om deze samenwerkingen te verduurzamen na afloop van het project. Circuscentrum Vlaanderen werkt hiervoor samen met een aantal belangrijke organisaties in het Franse circusveld: de nationale centra voor circuskunsten, les Pôles Cirques Nationaux (PCN) enerzijds en de nationale centra voor kunst en openbare ruimte  Centres Nationaux des Arts de la Rue et l’Espace Public (CNAREP) anderzijds. In samenwerking met deze partners worden in een aantal regio’s initiatieven opgezet. 

 

La Cour des Belges

Het eerste initiatief dat kadert in het project Focus Frankrijk werd gelanceerd op het straattheaterfestival Chalon dans la rue in juli 2022. Dit jaarlijkse festival vindt plaats in en rond Chalon-sur-Saône en is uitgegroeid tot een van de belangrijkste ontmoetingen rond kunsten in de openbare ruimte in Frankrijk. Gedurende 5 dagen worden er telkens een 160-tal gezelschappen geprogrammeerd. Het festival wordt georganiseerd door L’Abbatoir, een van de 12 Franse nationale circuscentra voor kunst en openbare ruimte. Het is de plaats bij uitstek voor circusgezelschappen om om voorstellingen onder de aandacht van programmatoren te brengen. Een aantal Belgische circusgezelschappen organiseerde zich als collectief voor het inrichten van een Belgisch plein op het festival, ‘La Cour des Belges’. Gedurende vijf dagen konden festivalbezoekers - waaronder ook talrijke Franse en buitenlandse programmatoren - twaalf circusgezelschappen ontdekken op het Belgisch plein dat volledig werd opgebouwd en ingericht door de gezelschappen. La Cour des Belges werd mee ondersteund door Circuscentrum in kader van het project Focus Circus Frankrijk. Meer info en een terugblik vind je hier.